Socijalistička internacionala

Socijalistička internacionala je svetska organizacija političkih partija socijaldemokrata, laburista (radničkih partija) i demokratskih socijalista. Ime joj vodi poreklo iz Druge internacionale, koja je formirana 1889. godine i raspala se pred Prvi svetski rat, 1914. godini. Najpoznatija dela Druge internacionale bila su proglašenje 1. maja za Međunarodni dan rada, 1889. godine, i proglašenje 8. marta za Međunarodni dan žena. Iako se Druga internacionala podelila izbijanjem Prvog svetskog rata, skelet organizacije delovao je kroz Komisiju internacionalnih socijalista (International Socialist Commission). Internacionala je obnovljena 1923. (kao radnička i socijalistička internacionala). U današnjem obliku postoji od kraja Drugog svetskog rata, kada je ponovo uspostavljena.

U posleratnoj Evropi Soc. internacionala je pružala pomoć pri obnavljanju socijaldemokratskih partija nakon pada diktatorskih režima u Portugaliji (1974.) i Španiji (1975.). Do svog Ženevskog konresa, 1976. godine, Socijalistička internacionala je imala par članica izvan Evrope i nezvanično učešće u Latinskoj Americi. 1980. godine većina partija iz SI pružilo je podršku nikaragvanskom Sandističkom frontu nacionalnog oslobođenja (SFNO), čije je levičarsko rukovodstvo naišlo na neprijateljstvo od strane SAD-a. Od tada, SI je primila u svoje članstvo partiju SFNO, kao i partiju levog centra Partija nezavisnosti Puerto Rika, kao i eks-komunističke partije, kao što su italijanska Leva demokratija i Front oslobođenja Mozambika.

Partija evropskih socijalista, evropska politička partija, aktivna u Evropskom parlamentu, je povezana organizacija Socijalističke internacionale.