Sintetički elementi

Kemijski elementi koji se nazivaju "sintetskim" su nestabilni, s vremenom poluraspada toliko kratkim (do miliseknude pa do nekoliko milijuna godina) prema zemljinoj starosti da bilo koji atom tih elemenata koji je stvoren pri nastanku Zemlje više na postoji. Elementi postoje samo kao proizvodi nuklearnih reaktora i akceleratora.

Prvi sintetski element koji je proizveden je tehnecij i on je popunio prazan prostor u periodnom sustavu. Otkriće da nema stabilnih izotopa tehnecija dokazuje njegovu odsutnost sa Zemlje: 4.2 milijuna godina poluživota znači da nema više takvih elemenata od stvaranje zemlje.

Popis sintetskih elemenata u periodnom sustavu:
Redni broj Kemijski element Kemijski simbol
95 Americij Am
107 Bohrij Bh
97 Berkelij Bk
96 Kurij Cm
98 Kalifornij Cf
105 Dubnij Db
99 Einsteinij Es
104 Rutherfordij Rf
100 Fermij Fm
108 Hassij Hs
102 Nobelij No
103 Lavrencij Lr
101 Mendelevij Md
109 Meitnerij Mt
93 Neptunij Np
106 Seaborgij Sg
110 Darmstadij Ds
111 Roentgenij Rg
Popis potencijalnih sintetskih elemenata u periodnom sustavu:
Redni broj Kemijski element Kemijski simbol
116 Ununheksij Uuh
115 Ununpentij Uup
113 Ununtrij Uut