Rentgenijum

(Preusmjereno sa stranice Roentgenij)
Ds - Rg - Cn
Au
Rg
 

Važniji podaci
Ime, simbol, atomski broj Rentgenijum, Rg, 111
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda IB, 7
atomska masa 272 u
elektronska konfiguracija [Rn]5f146d97s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
oksidacioni broj bez podataka
agregatno stanje bez podataka
elektronegativnost bez podataka
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
272Rg (veš.) 1,5 ms α 11,230 268Mt
279Rg (veš.) 170 ms α   275Mt
280Rg (veš.) 3,6 s α   276Mt
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Rentgenijum (Rg) - je prelazni metal. Do 1. avgusta 2004. godine bio je poznat pod nazivom unununium (Uuu), kada je zvanično potvrđeno novo ime. Rentgenijum je naziv dobio po imenu nemačkog fizičara Vilhelma Konrada Rentgena (Wilhelm Conrad Röntgen).


Spoljašnje poveznice

uredi