Americijum

(Preusmjereno sa stranice Americij)
Pu - Am - Cm
Eu
Am
 

Važniji podaci
Ime, simbol,atomski broj Americijum, Am, 95
Pripadnost skupu aktinoida
grupa, perioda  , 7
gustina 13670 kg/m3
Boja srebrnobela
atomska masa 243 u
elektronska konfiguracija [Rn]5f77s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
oksidacioni brojevi 3, 4
agregatno stanje čvrsto
Elektronegativnost 1,3 (Pauling)
kristalna struktura heksahonalna
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
240Am (veš.) 50,9 sati z.e.   240Pu
α   236Np
241Am (veš.) 432,2 godina α 5,637 237Np
242mAm (veš.) 141 godina α   238Np
i.t.   242Am
243Am (veš.) 7,37×103 godina α 5,439 239Np
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Americijum (Am, latinski - americium) - je aktinoid. Ime potiče od kontinenta Amerika.