Psalmi (he. Tehilim, תהילים - molitve), znani i kao psalmi Davidovi, predstavljaju jednu od knjiga Starog zavjeta. Knjiga psalama se naziva psaltir (crksl. Ѱалти́рь ), i najveća je pojedinačna knjiga Biblije. Psalmi su molitve u stihovima, a imaju najčešće po oko 5 stihova. Oni su vrsta religiozne pjesme, katkad zvane himnama, napisane kao molitva Bogu. Psalmi su u drevna vremena bila nadahnuta pjesmarica obožavatelja Jahve (Jehove), uglazbljena i pripremljena za javno obožavanje Boga u hramu u Jeruzalemu.

Sadržaj prvog psalma na hebrejskom jeziku

Ima 150 psalama, koji su podijeljeni u pet knjiga. Psalmi sadrže molitve preklinjanja za milosrđe i pomoć, kao i izraze povjerenja i pouzdanja. Oni obiluju zahvalama i usklicima i uzvicima nenadmašive radosti. Većinu njih je kralj David ispjevao kad je bio radostan ili tužan. U nekim od psalama David se kaje za svoje grijehe, u drugima slavi Boga ili ga moli za pomoć protiv svojih neprijatelja, u trećima proriče dolazak spasitelja svijeta, tj. mesije.

"Gospodine, Ti si pastir moj, ni u čem' ja ne oskudjevam. na poljanama zelenim. Ti mi daješ odmora. Na vrutke me tihane vodiš."

Psalmi su kroz stoljeća najomiljenije molitve kršćana i knjiga koja potresa i budi iz duhovne učmalosti najokamenjenije ljudsko srce.

Autorstvo

uredi
Stari zavjet
Judaizam, Protestantizam,
Katoličanstvo, Pravoslavlje
Deuterokanonske knjige
Pravoslavlje
Istočno i rusko
pravoslavlje
Istočno pravoslavlje
uredi

Mnogi psalmi imaju naslove, ili natpise, i oni često imenuju pisca. U 73 naslova nalazi se ime Davida. Psalme 2, 72 i 95 također je nesumnjivo napisao David. Osim toga, izgleda da su Psalmi 10 i 71 nastavci Psalma 9 odnosno 70 i stoga ih je mogao napisati David.

Dvanaest psalama je pripisano Azafu, očigledno označavajući Azafovu kuću. Psalam 43 je nastavak Psalma 42 i stoga se može pripisati Korahovim sinovima. Osim što spominje sinove Korahove, Psalam 88 u svom natpisu ukazuje na Hemana, a Psalam 89 imenuje Etana kao pisca. Psalam 90 pripisan je Mojsiju, Psalam 91 vjerojatno je također Mojsijev. Psalam 127 je Solomonov. Dakle preko dvije trećine psalama pripisano je raznim piscima.

Psalmi u islamu

uredi

U islamu se psalmi nazivaju Zebúr, odnosno Psalmi Davudovi. Smatraju se jednom od četiri velike objave, pored Tevrata (Tore), Indžila i Kurana. Kao takvi, smatraju se govorom Alahovim objavljenim Davudu (Davidu), a ne govorom Davidovim. Međutim, ne koriste se u islamskoj teologiji i bogoštovlju, zbog toga što ih islam smatra iskrivljenima i obezvrijeđenima od strane Židova.

Prevodi

uredi
 
Kralj David ubija zveri, oslikani Čludov psaltir, Vizantija 9. vek

Gradišćanski hrvatski

uredi
Psalam 118 (117)
Hvalite Gospodina, ar je dobar, ar je vječna ljubav njegova.
Da je dobar, neka sad Izrael pejva, ar je vječna ljubav njegova.
Desnica božja snagu pokaže, desnica božja se zdigne, desnica božja snagu pokaže.
Ne ću umriti hoću i pripovidati djela božja.
Kamen, ki ih od zidarov odbačen, postao je nugaljni kamen.
To je Gospodinovo djelo: Kakovo čudo u naši očima!

Kajkavski (prijevod Ignaca Kristijanovića)

uredi
Sholtar 43,1-9
K-konczu, za podvuchanye Korevem szinom
Bose z-vuhi nashem chuli jeszmo: otczi nashi nazveztiliszu nam delo, kojeszi v-dnevih nyihoveh, y v-dnevih ztavinskeh chinil.
Ruka tvoja je narode zaterla, terszi nye otcze nashe zaszadil trapilszi puke ter nye iztiral.
Ar oni zemlyu naszu z-mechom szvojem predobili: niti moch nyihova je nyim pomogala
Nego desznicza tvoja, y rame tvoje, y tvoj miloszerden pogled: pokehdob'h szi nad nyimi dopadnozt imel.
Tiszi takaj szam moj kraly, y moj Bog: koi zapovedash, dasze Jakopu pomase.
Z pomochjum tvojum budemo nepriatele nashe kakti z-rogom razmetali: y vu imenu tvojem budemo one, kojisze proti nam podiseju, zametali.
Arsze nebudem zanashal na luk moj: y mech moj nebudemi pomagal.
Arszi nasz reshil od oneh, koji nasz trapiju vel ztischeju: a one, koji nasz pdurjavaju jeszi oszramotil.
Z-Bogom hochemosze vszaki den hvaliti; y imenu tvojemu vekivechno hvalu zpevati.
Soltar 102,1-10
Za Davida szamoga.
Blagoſzlivlyaj Dúſſa moja Gozpona: y vſza koja vu meni jeſzu, szvéto Ime nyegovo.
Blagoſzlivlyaj Dúſſa moja Gozpona: y nezábiſze iz vſzeh dobrochinztvih nyegoveh.
Koj ſze szmiluje vſzem Prégreſſkam tvojem, koj ozdravlya vſze Bolezti tvoje.
Koj oſzlobadya od Pogublénya Duſſu tvoju, koj Te z-miloſzérdnoztjum koruni y Pomiluványem.
Koj ti z-Dobrim izpuni selyu tvoju: kakti Orel pomladilſze budes.
Vchini Gozpon Miloſzerdnozt, y Praviczu: vſzem koji Kriviczu podnáſſaju.
Ochituval je Púte szvoje Mojſeſſu: szinom Izrael... vólyu szvoju.
Miloztiven je. Gozpon y Miloſzérden: dugo terplyiv, y vnogo miloſzérden.
Nebudeſze neztánoma szerdit, niti na véke nagrſal.
Ni nam vchinil poleg Grehov naſſeh: niti nam je poleg zloch naſſeh povernul.

Vanjske veze

uredi