Druga knjiga o Kraljevima

Stari zavjet
Judaizam, Protestantizam,
Katoličanstvo, Pravoslavlje
Deuterokanonske knjige
Pravoslavlje
Istočno i rusko
pravoslavlje
Istočno pravoslavlje
uredi

Druga knjiga o Kraljevima (hebr. מלכים ב , grč. Βαζιλεων, lat. Regum II) naslov je dvanaeste knjige Staroga zavjeta prema kanonu biblijskih knjiga Katoličke Crkve, koji ovu knjigu ubraja među Povijesne knjige. Kratica za ovu knjigu je: 2 Kr.

Dvije Knjige o Kraljevima pokrivaju 400 godina izraelske povijesti: od Davidove smrti do razorenja Jeruzalema (587. pne.). Nije poznat pisac Druge knjige o Kraljevima. No pouzdano je da, poput Knjiga o Samuelu, sadrži podatke koji su sažeti iz dvorskih zapisa, a koji su suvremeni događajima koje su opisivali. Vjerojatno je prošla kroz mnoge ispravke dok nije dobila konačni oblik negdje u vrijeme progonstva u Babilonu (587. – 539. pne.).

Druga knjiga o Kraljevima nastavlja povijest dvaju izraelskih kraljevstava tamo gdje Prva knjiga o Kraljevima prestaje. Sastoji se od dva dijela: poglavlja 1 – 17 opisuju oba kraljevstva od polovice 9. st. pne. sve do poraza sjevernog Kraljevstva od Asirije i propasti Samarije 722. god. pne. Za to vrijeme prorok Elizej, Ilijin nasljednik, istupa kao Božji glasnik. Poglavlja 18 – 25 opisuju Judino kraljevstvo od pada izraelskog kraljevstva do razorenja grada Jeruzalema, što je 587. god. pne. učinio babilonski kralj Nabukodonozor II.. Obuhvaćaju vladavinu dvaju velikih kraljeva, Ezekije i Jošije.

Sadržaj

uredi
 1. poglavlje: Smrt kralja Ahazije zbog poganstva.
 2. poglavlje: Uznesenje Ilijino na nebo i nasljednik Elizej.
 3. poglavlje: Rat između Izraelaca i Moabaca.
 4. poglavlje: Elizejeva čuda: umnažanje ulja i kruha, ozdravljenje dječaka.
 5. poglavlje: Elizej ozdravlja Naamana, vojskovođu aramskog kralja, od gube.
 6. poglavlje: Aramejska vojska opkoljuje Samariju kojoj nastaje velika glad.
 7. poglavlje: Aramejci napuštaju tabore i kraj gladi u Samariji.
 8. poglavlje: Kralj postaje Hazael koji je činio zlo Izraelu.
 9. poglavlje: Proglašenje Jehue za kralja.
 10. poglavlje: Jehu istrebljuje Ahazijinu porodicu.
 11. poglavlje: Ahazijin sin Joaš na prijestolju.
 12. poglavlje: Joaš naređuje svećenicima da uređuju hram
 13. poglavlje: Opis kraljeva od Joahaza do Joaša koji odstupaju od Jahve i smrt Elizejeva.
 14. poglavlje: Joašev sin Amasja postaje kralj Judeje, i on zarati s izraelskim kraljem Joašem koji ga porazi.
 15. poglavlje: Opisivanja kraljeva: Azrija, Zaharija, Šalum, Menahem, Pekahija i Jotam.
 16. poglavlje: Kralj Ahazija izrađuje novi žrtvenik.
 17. poglavlje: Asirski kralj Šalamanasar V. zauzima i odvodi Izraelce u sužanjstvo u Asiriju.
 18. poglavlje: Govor peharnika asirskog kralja.
 19. poglavlje: Jahvin gnjev na asirskoga kralja i smrt njegova peharnika.
 20. poglavlje: Ezekijina bolest i ozdravljenje.
 21. poglavlje: Zbog kralja Manašea nevolje navale na Jeruzalem i Judeju.
 22. poglavlje: Popravak Doma Jahvina i pronalazak Knjige Zakona.
 23. poglavlje: Kralj Jošija obnavlja hramske propise.
 24. poglavlje: Babilonski kralj Nabukodonosor II. napada Jeruzalem.
 25. poglavlje: Osvajanje Jeruzalema i pustošenje hrama.

Literatura

uredi
 • Biblija: Stari i Novi zavjet. Zagreb: Stvarnost: HKD sv. Ćirila i Metoda, 1968, Knjige o kraljevima, str. 255-256.