Privreda

ljudska djelatnost proizvodnje, potrošnje i razmjene

Privreda ili gospodarstvo kao pojam opisuje sve ustanove i ljudske postupke sa ciljem, u svijetu postojeće i od čovjeka stvorene resurse da koriste, da bi održanje i sigurnost života ljudima garantirali i potpomogli i njihove materijalne i nematerijalne potrebe zadovoljili. Ljudske potrebe mogu se podjeliti na tri oblasti, čiji redosljed prioritetnu podjelu resursa predstavlja:

  • Luksuzne potrebe se međutim ne mogu generalno definisati. To zavisi od stanja u kojem se dotično društvo nalazi. Tako se naprimjer, u modernom zapadnom društvu, internacionalni mobilitet več vidi kao osnovna potreba, dok u drugim društvima spada u luksuzne potrebe (različiti životni standardi).

Korisni linkovi

uredi