Zdravlje je stanje dobrog telesnog, psihičkog i društvenog blagostanja. Zdravlje se najčešće upotrebljava kao pojam odsustva od bolesti. Neki od uvjeta zdravlja su uravnotežena prehrana, telesna aktivnost i higijena.

Zastava Svetske zdravstvene organizacije čija se definicija zdravlja često citira.
prehrambena piramida

Definicija Svetske zdravstvene organizacije u njezinu Ustavu glasi: »Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.«[1][2]

Reference

uredi
  1. World Health Organization. WHO definition of Health, Preambula Ustava Svetske zdravstvene organizacije koji je donijela Međunarodna zdravstvena konferencija u New Yorku, 19. – 22. juna 1946.; potpisali 22. jula 1946. predstavnici 61 države (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) i na snagu stupio 7. aprila 1948. U: Grad, Frank P. (2002). „The Preamble of the Constitution of the World Health Organization”. Bulletin of the World Health Organization 80 (12): 982. 
  2. World Health Organization. 2006. Constitution of the World Health OrganizationBasic Documents, pedeset peto izdanje, dodatak, oktobar 2006.