Poručnik korvete

Poručnik korvete je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja drugi oficirski čin za starešine na položaju komandira. U Vojsci Srbije u čin poručnika korvete proizvode se oficiri iz čina potporučnika. U činu poručnika korvete provodi se najviše 3 godine. Ukoliko visoko školovanje pitomca traje pet godine moguće je da svršeni pitomac odmah bude proizveden u čin poručnika korvete.

Oznaka čina Poručnika korvete rečne flotile u Vojsci Srbije.

Čin poručnika korvete se prvi put pojavio u većini evropskih armija u XVI veku kao čin za oficira na dužnosti zamenika komandira. Tokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 1946. godine i zvao se poručnik 3. ranga po ugledu na Crvenu armiju. 1955. naziv mu je preimenovan u sadašnji i kao takav postojao je i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.

U kopnenoj vojsci čin poručnika korvete odgovara činu poručnika.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi

Literatura

uredi