Poštanski broj

Poštanski kod predstavlja niz brojki ili slova kojim se obeležavaju poštanske pošiljke, radi njihove brže i bolje obrade. Korišćenje poštanskog koda nastaje sa prvom upotrebom mašina za sortiranje i razvrstavanje, što obuhvata mehanizovano i automatizovano deljenje i usmeravanje pošiljaka. Prvu put poštanski kod primenjuje pošta Zapadne Nemačke 1960. godine, ali ubrzo zatim mnoge nacionalne pošte prihvataju ovaj sistem obeležavanja pošiljaka. Danas gotovo sve zemlje sveta koriste poštanski kod izuzev Severne Irske, Paname i Hong Konga 1.

Poštanski kod može biti: alfabetski,numerički i alfa-numerički.

Alfabetski poštanski kodUredi

Alfabetski poštanski kod sastavljen je iz slova, koja su zastupljena u nazivu odredišne pošte i adresi pošiljke. Obično se kod sastoji od dva ili više slova. Danas se ovaj tip koda retko primenjuje.

Alfa-numerički kodUredi

Alfa-numerički kod se savršeniji vid koda i sastavljen je od slova i brojeva. Zbog svoje složenosti danas se ređe primenjuje. Zemlje u kojima se danas primenjuje ovakav tip koda su :

Numerički kodUredi

Numerički kod je šifra sastavljena isključivo od brojeva. Ovakav poštanski broj je sastavljen od 4 do 7 brojki, koji mogu imati različite kombinacije. Najveći broj nacionalnih poštanskih uprava rešilo je poštanski kod sa 4 i 5 brojki. Sve brojke, ili kombinacije brojki u poštanskom broju imaju određeno značenje. Značenje pojedinačnog broja, određuje se na osnovu redosleda i mesta brojki u nizu sa leve na desnu stranu poštanskog koda. Ovaj tip poštanskog koda je najrasprostanjeniji.

Adresni kodUredi

Adresni kod predstavlja jednoznačno definisanu adresu svakog fizičkog i pravnog lica. Adresni kod je savremeniji pristup u označavanju poštanskih pošiljaka.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi

FusnotaUredi

1 Danas pošta Severne Irske radi na uvođenju poštanskog koda