PTT je skraćenica od Pošta, Telegraf i Telefon.

IstorijaUredi

Tokom dvadesetog veka to je bio uobičajeni naziv za monopolistička preduzeća koja su obavljala navedene usluge. Eksplozivnim razvojem telekomunikacija unaročito u zadnjoj trećini dvadesetog veka i pojavom digitalnih telekomunikacija, računara, faks-mašina, mikroprocesora, pejdžera, mobilnih telefona i Interneta, telegraf je potpuno izgubio svoj smisao te se i kao usluga i tehnika, gasi.

PTT SrbijaUredi

Telekomunikacija keo visokoprofitabilne se odvajaju od Države i svetski je trend sa se Telekomunikacije odvajaju od uglavnom manje profitabilne Pošte. To se desilo i u Srbiji 1997. formiranjem preduzeća za telekomunikacije "Telekom bih.

Pošta je nastavila da se bavi svojim standardnim aktivnostima kao što su prenos pisama i paketa, i još uvek i telegrama, ali se sve više bavi i drugim delatnostima kao što su elektronsko poslovanje, davanje usluga Interneta i sl. Pošta je razvila i usluge novčanog poslovanja i transfera novca bez potrebe za otvaranjem bankarskih računa. Pošta danas svoje poslovanje bazira na poštanskim, finansijskim i telekomunikacionim uslugama.