Petar Skok (Jurkovo Selo na Žumberku, 1. ožujka 1881. - Zagreb, 3. veljače 1956.), hrvatski jezikoslovac, jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za onomastiku

Od 1892. do 1900. pohađao Kraljevsku realnu veliku gimnaziju u Rakovcu kod Karlovca. Na sveučilištu u Beču, (1900. - 1904.) studirao romansku i germansku filologiju. U Beču je položio profesorski ispit (1905.). Doktorirao je u Beču s disertacijom iz južnofrancuske toponomastike. Kao srednjoškolski profesor službovao u Banja Luci, bio bibliotekar Zemaljskoga kraljevskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Od 1919. do umirovljenja djelovao u Romanskom seminaru Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Francuski je predavao u Višoj pedagoškoj školi. Pisati je počeo kao gimnazijalac. Bavio se književnom kritikom (pseudonim P. S. Mikov). Poslije se potpuno posvetio jezikoslovlju, prije svega romanistici. Iznimno plodan autor (preko 500 objavljenih radova), član brojnih inozemnih i domaćih akademija i učenih društava. Pored romanističkih i općejezikoslovnih tema obrađivao hrvatske govore, romanske utjecaje na hrvatskom jezičnom području, hrvatske turcizme i povijest Slavena.

U rukopisu i nedovršen ostao je njegov etimološki rječnik, koji je izdan posmrtno u 4 sveska pod nazivom Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, uredili Mirko Deanović i Ljudevit Jonke, priredio za tisak Valentin Putanec, 1971-1974 (preko 10.000 natuknica).

Skok je najpoznatiji po Etimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika koji je njegovo posmrtno djelo. Njegov je rad veoma važan u osnivanju balkanologije: u Beogradu je pri Balkanološkom institutu pokrenuo s Milanom Budimirom svjetski poznat i izuzetno ugledan časopis Revue international des études balkaniques.

Knjige


  • Naša pomorska i ribarska terminologija na Jadranu, Split 1933.
  • Dolazak Slovena na Mediteran, Split 1934.
  • Pregled francuske gramatike, I—II, Zagreb, 1938—1939.
  • Metodologija francuskoga jezika, Zagreb, 1939.
  • Osnovi romanske lingvistike, I—III, Zagreb, 1940.
  • Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima : toponomastička ispitivanja, I—II, Zagreb, 1950.

Supetarski kartular, Zagreb, 1952.