Ovimbundu (isto tako poznati kao Mbundu ili Umbundu) je naziv za veliku etničku grupu trgovaca, zemljoradnika i stočara koji žive na visoravni Bié centralne Angole u Africi. Podjednako govore portugalski i bantu umbundu jezik te trenutno sačinjavaju 40 % stanovništva Angole. Mnogi od njih su kršćani. Mnogi Ovimbundu su bili članovi UNITA-e i njihova dva glavna grada Huambo i Kuito su potpuno uništena u krvavom građanskom ratu od 1992. do 1994. godine.

Lula Ovimbundua

Literatura

uredi
  • Heywood, Linda. (2000). Contested Power in Angola, 1840s to the Present