Orljava je rijeka u Hrvatskoj, lijeva pritoka rijeke Save.

Orljava
Lokacija
DržaveHrvatska
GradoviPožega, Pleternica, Ciglenik, Slavonski Kobaš
Hidrografija
Izvorna Psunju, Hrvatska
Ušće
  – aps. visina
u Savu kod Slavonskog Kobaša
? m
Dužina89 km
PritokeOrljavica, Veličanka, Londža
Hidrologija
Ulijeva se uSavu
Transport
Plovnostnije plovna

Izvire ispod Psunja na nadmorskoj visini višoj od 800 metara i teče od zapada prema istoku. U nju se ulijevaju sve vode gorskih potoka što okružuju Požešku kotlinu. U Požegi u Orljavu utječe njezin najveći pritok s Papuka – Veličanka i najveći potok s Požeške gore – Vučjak.

Pokraj Pleternice prima pritoku Londžu i mijenja smjer otjecanja prema jugu između Požeške i Dilj gore. Rijeke Orljava i Londža pogodne su za ribolov, a slap na Orljavi kod Pleternice poznato je ribolovno i izletničko mjesto. Uljeva se u Savu između Pričca i Slavonskog Kobaša.

Od izvora do utoka duga je 89 kilometara.

Naziv uredi

Riječ orljava označava bučno prolaženje, probijanje (ako govorimo o brzoj rijeci ili potoku), a dolazi nam iz turskog jezika gdje je označavalo tutnjavu, huku, hrmljavinu, odnosno zvukove velike snage.[nedostaje referenca]