Psunj je planina u istočnoj Hrvatskoj. Nalazi se u Slavoniji, zapadno od Požeške gore, dok se na severu nastavlja na Papuk i Ravnu goru. Planina se nalazi severno od grada Nova Gradiška. Najviši njen vrh je Brezovo polje i on se nalazi na nadmorskoj visini od 984 metara.

Psunj ima paleozoično jezgro koje okružuju neogenski sedimeti. Viši delovi planine prekriveni su šumom i pašnjacima, a na nižim su zasađeni vinogradi i voćnjaci.

Literatura uredi

  • Mala enciklopedija Prosveta - Opšta enciklopedija (M-Š). Izdavačko preduzeće "Prosveta", Beograd 1959.

Koordinate: 45°24′N, 17°19′E