Opština Kosovska Mitrovica

Opština Kosovska Mitrovica (alb. Komuna e Mitrovicës)je opština u Kosovskomitrovačkom okrugu u Srbiji, koja se nalazi na severnom delu AP Kosovo i Metohija. U opštini prema procenama UNMIK-a živi 130.000 stanovnika, sa površinom od 350 km² i obuhvata 49 naseljenih mesta. Opština je u stvarnosti podeljena na severni i južni deo, tokom reke Ibar. Južni, albanski deo ima oko 110.000 stanovnika i većina su Albanci uz manje zajednice: Bošnjaka, Turaka, Roma, Aškalija, Egipćana i Goranaca. Severni, srpski deo ima oko 20.000 stanovnika od kojih su 17.000 Srbi (od njih su 5.000-7.000 interno raseljena lica), a 3.000 manjine i to najviše Albanci, Bošnjaci, Romi i ostali. Severnom delu pripadaju i etnički mešovita naselja Gornji Suvi Do i Donji Suvi Do. Broj Bošnjaka u gradu je prepolovljen sa cifre od oko 6000 pre sukoba 1999. godine. Oko 8.000 Roma iz južnog dela je posle dolaska KFOR-a raseljeno u severni deo i centralnu Srbiju.

Opština Kosovska Mitrovica na karti Kosova i Metohije

Najveće naseljeno mesto u opštini je grad Kosovska Mitrovica, a ostala su: