Milo Cipra (Vareš, 13. listopada 1906. - Zagreb, 9. srpnja 1985.), hrvatski skladatelj.

Godine 1931. u Zagrebu diplomira filozofiju, a 1933. kompoziciju na Muzičkoj akademiji. Kasnije je službovao na gimnazijama u Cetinju, Novoj Gradiški, Karlovcu i Zagrebu, a 1941. postaje profesor MA (dekan 1961. - 1971.) sve do umirovljenja 1977. Izvanredni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 1976. godine.

Otac hrvatskog filozofa Marijana Cipre.

Važnija djela

uredi
 • Sonatina u D-molu, za glasovir 1930.
 • Slavenska rapsodija za orkestar 1931.
 • Sonata za violinu i klavir 1944.
 • I. simfonija 1948.
 • II. simfonija 1952.
 • Kantata o čovjeku 1958
 • Sunčev put 1959.
 • Musica sine nomine 1963.
 • Aubade 1965.
 • Leda 1965.
 • Triptihon dalmatinskih gradova 1969. - 1976.
 • Meditation sur Re 1975.
 • Trio za obou, klarinet i fagot 1978.