Mišić donji konstriktor ždrela

Mišić donji konstriktor ždrela (lat. musculus constrictor pharyngis inferior) je parni mišić, koji pripada površinskoj (kružnoj) muskulaturi ždrela. Ima oblik trapeza sa bazom okrenutom unazad. Ispod njegove donje ivice prolazi donji grkljanski živac, dok preko spoljašnje strane mišića prelazi spoljašnja grana gornjeg grkljanskog nerva.

M. donji konstriktor ždrela

Mišić se pripaja duž donjeg dela fibrozne ždrelne pregrade, koja razdvaja desnu i levu muskulaturu, a potom se prostire koso nadole i horizontalno unapred. S obzirom na prednje pripoje i pravac pružanja pojedinih vlakana, mišić se deli na dva snopa: tirofaringealni (lat. pars thyropharyngea) koji se pričvršćuje na tiroidnoj hrskavici grkljana i krikofaringealni snop (lat. pars cricopharyngea) koji se pripaja na luku krikoidne hrskavice grkljana.

Inervacija potiče od donjeg grkljanskog nerva, grane vagusnog živca. Osnovna uloga mišića je sužavanje ždrelnog prečnika, potiskivanje zalogaja ka nižim delovima digestivnog trakta i podizanje grkljana tokom akta gutanja i govora.

Literatura

uredi
  • Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: "Anatomija čoveka – glava i vrat" ("Savremena administracija" Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9
  • Darinka Stanišić-Sinobad: Osnovi gnatologije, I izdanje ("BMG" Beograd, 2001.) ISBN 86-7330-139-4 COBISS-ID 94080780
Mišići glave
lobanja/okolina oka m. svoda lobanje (potiljačno-čeoni mišić, aponeuroza) - kružni m. oka - m. nabirač obrve - m. obarač obrve
očna duplja m. podizač gornjeg očnog kapka - tarzalni m. - pravi m. očne jabučice - kosi m. očne jabučice (gornji, donji) – orbitalni m.
unutrašnjost oka cilijarni m. - m. dilatator zenice - m. sfinkter zenice
uho m. spoljašnjeg uha - m. uzengije - m. zatezač bubne opne
nos tanki m. - nosni m. - m. obarač nosne pregrade - m. podizač gornje usne i nosnog krilca
usta kružni m. usana - m. podizač usnog ugla/m. obarač usnog ugla - m. podizač gornje usne/m. obarač donje usne - jabučni m. (veliki, mali) - bradni m. - poprečni m. brade - obrazni m. - m. smeha
žvakanje maseterični m. - slepoočni m. - krilasti m. (spoljašnji, unutrašnji)
jezik spoljašnji m. (genioglosni, hioglosni, hondroglosni, stiloglosni) - unutrašnji m. (gornji, donji, poprečni, uspravni)
meko nepce m. podizač mekog nepca - m. zatezač mekog nepca - m. resice - nepčano-jezični m. - nepčano-ždrelni m.
ždrelo konstriktori ždrela (gornji, srednji, donji) - stilofaringealni m. - trubno-ždrelni m.
grkljan m. zatezači glasnih žica (vokalni, krikotiroidni) - m. primicači glasnih žica (spoljašnji krikoaritenoidni, kosi aritenoidni, poprečni aritenoidni, tiroaritenoidni) - zadnji krikoaritenoidni m. - tiroepiglotični m. - ariepiglotični m.