Mišić svoda lobanje

Mišić svoda lobanje (lat. musculus epicranius) spada u potkožne mišiće glave i sačinjavaju ga parni potiljačno-čeoni mišić i aponeuroza svoda lobanje.

Mišići glave i vrata

Potiljačno-čeoni mišić (lat. musculus occipitofrontalis) je sastavljen iz dva dela: prednjeg ili čeonog trbuha (lat. venter frontalis) i zadnjeg ili potiljačnog trbuha (lat. venter occipitalis). Između njih se nalazi široka, četvrtasta, vezivna ploča (aponeuroza) sastavljena od fibroznih vlakana. Čeoni trbuh se pruža od područja obrva (povije) do prednje ivice aponeuroze, a potiljačni deo se pruža od zadnje ivice aponeuroze svoda lobanje do najviše linije potiljačne kosti.

Oba trbuha su inervisana granama facijalnog živca, a osnovna uloga im je zatezanje aponeuroze. Osim toga, čeoni deo podiže obrve i stvara poprečne nabore na čelu. Na taj način on deluje kao mimični mišić, jer licu daje izraz pažnje i iznenađenja.

Aponeuroza svoda lobanje (lat. galea aponeurotica) predstavlja široku tetivu umetnutu između dva trbuha mišića. Ona je čvrsto pripojena za unutrašnju stranu kože i sa njom čini tzv. poglavinu. Osim toga aponeuroza se pripaja i za pokosnicu krova lobanje, ali veoma labavim tkivom. Zbog toga se čitava poglavina sa kosom lako može "skalpirati" odnosno odvojiti od kosti, što je bio običaj kod ratnika američkih urođenika (Indijanaca).

Literatura

uredi

Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: "Anatomija čoveka – glava i vrat" ("Savremena administracija" Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9

Mišići glave
lobanja/okolina oka m. svoda lobanje (potiljačno-čeoni mišić, aponeuroza) - kružni m. oka - m. nabirač obrve - m. obarač obrve
očna duplja m. podizač gornjeg očnog kapka - tarzalni m. - pravi m. očne jabučice - kosi m. očne jabučice (gornji, donji) – orbitalni m.
unutrašnjost oka cilijarni m. - m. dilatator zenice - m. sfinkter zenice
uho m. spoljašnjeg uha - m. uzengije - m. zatezač bubne opne
nos tanki m. - nosni m. - m. obarač nosne pregrade - m. podizač gornje usne i nosnog krilca
usta kružni m. usana - m. podizač usnog ugla/m. obarač usnog ugla - m. podizač gornje usne/m. obarač donje usne - jabučni m. (veliki, mali) - bradni m. - poprečni m. brade - obrazni m. - m. smeha
žvakanje maseterični m. - slepoočni m. - krilasti m. (spoljašnji, unutrašnji)
jezik spoljašnji m. (genioglosni, hioglosni, hondroglosni, stiloglosni) - unutrašnji m. (gornji, donji, poprečni, uspravni)
meko nepce m. podizač mekog nepca - m. zatezač mekog nepca - m. resice - nepčano-jezični m. - nepčano-ždrelni m.
ždrelo konstriktori ždrela (gornji, srednji, donji) - stilofaringealni m. - trubno-ždrelni m.
grkljan m. zatezači glasnih žica (vokalni, krikotiroidni) - m. primicači glasnih žica (spoljašnji krikoaritenoidni, kosi aritenoidni, poprečni aritenoidni, tiroaritenoidni) - zadnji krikoaritenoidni m. - tiroepiglotični m. - ariepiglotični m.