Tiroaritenoidni mišić

Tiroaritenoidni mišić (lat. musculus thyroarytenoideus) je parni mišić grkljana, koji je lokalizovan iza njegovih tiroidnih hrskavica. To je najdeblji i najširi član grkljanske muskulature i kod čoveka je veoma složen. S obzirom na strukturu i raspored vlakana, na njemu se razlikuju dva dela: spoljašnji i unutrašnji. U sastav spoljašnjeg dela ulaze i vlakna tiroepiglotičnog mišića, dok unutrašnja vlakna izgrađuju vokalni mišić smešten u glasnim žicama.

Tiroaritenoidni mišić

Tiroaritenoidni mišić se pripaja na uglu tiroidne hrskavice grkljana i odatle se prostire unazad, upolje i naviše do prednje-spoljašnje strane aritenoidne i bočne ivice epiglotične hrskavice (spoljašnja vlakna) i do vokalnog nastavka aritenoidne hrskavice (unutrašnja vlakna).

Inervacija se ostvaruje preko motornih vlakana vagusnog živca, a osnovna uloga mišića je rotacija aritenoidne hrskavice i vokalnih nastavaka što ima za posledicu primicanje glasnih žica.

Literatura

uredi

Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: "Anatomija čoveka – glava i vrat" ("Savremena administracija" Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9

Mišići glave
lobanja/okolina oka m. svoda lobanje (potiljačno-čeoni mišić, aponeuroza) - kružni m. oka - m. nabirač obrve - m. obarač obrve
očna duplja m. podizač gornjeg očnog kapka - tarzalni m. - pravi m. očne jabučice - kosi m. očne jabučice (gornji, donji) – orbitalni m.
unutrašnjost oka cilijarni m. - m. dilatator zenice - m. sfinkter zenice
uho m. spoljašnjeg uha - m. uzengije - m. zatezač bubne opne
nos tanki m. - nosni m. - m. obarač nosne pregrade - m. podizač gornje usne i nosnog krilca
usta kružni m. usana - m. podizač usnog ugla/m. obarač usnog ugla - m. podizač gornje usne/m. obarač donje usne - jabučni m. (veliki, mali) - bradni m. - poprečni m. brade - obrazni m. - m. smeha
žvakanje maseterični m. - slepoočni m. - krilasti m. (spoljašnji, unutrašnji)
jezik spoljašnji m. (genioglosni, hioglosni, hondroglosni, stiloglosni) - unutrašnji m. (gornji, donji, poprečni, uspravni)
meko nepce m. podizač mekog nepca - m. zatezač mekog nepca - m. resice - nepčano-jezični m. - nepčano-ždrelni m.
ždrelo konstriktori ždrela (gornji, srednji, donji) - stilofaringealni m. - trubno-ždrelni m.
grkljan m. zatezači glasnih žica (vokalni, krikotiroidni) - m. primicači glasnih žica (spoljašnji krikoaritenoidni, kosi aritenoidni, poprečni aritenoidni, tiroaritenoidni) - zadnji krikoaritenoidni m. - tiroepiglotični m. - ariepiglotični m.