Kružni mišić usana

Kružni mišić usana (lat. musculus orbicularis oris) okružuje usni otvor i pruža se od gornje usne do opnastog dela nosne pregrade, i od donje usne naniže do bradno-usnog žleba. Ima oblik elipse i sastoji se od dva koncentrična dela: unutrašnjeg ili usničkog (lat. pars labialis) i spoljašnjeg ili ivičnog (lat. pars marginalis). Unutrašnji deo čine samo vlakna kružnog mišića usana, dok u izgradnju njegovog ivičnog dela ulaze i vlakna susednih mišića usana, obraza i brade.

Kružni mišić usana

Inervacija potiče od obraznih grana facijalnog živca i njegove donjovilične ivične grane. Dejstvo mišića se ogleda u zatvaranju usta, a osim toga sudeluje u sisanju, žvakanju, zviždanju i izgovoru pojedinih samoglasnika. S obzirom da učestvuje u ekspresiji izraza lica, ubraja se u kategoriju mimičnih mišića.

Literatura uredi

Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: "Anatomija čoveka – glava i vrat" ("Savremena administracija" Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9

Mišići glave
lobanja/okolina oka m. svoda lobanje (potiljačno-čeoni mišić, aponeuroza) - kružni m. oka - m. nabirač obrve - m. obarač obrve
očna duplja m. podizač gornjeg očnog kapka - tarzalni m. - pravi m. očne jabučice - kosi m. očne jabučice (gornji, donji) – orbitalni m.
unutrašnjost oka cilijarni m. - m. dilatator zenice - m. sfinkter zenice
uho m. spoljašnjeg uha - m. uzengije - m. zatezač bubne opne
nos tanki m. - nosni m. - m. obarač nosne pregrade - m. podizač gornje usne i nosnog krilca
usta kružni m. usana - m. podizač usnog ugla/m. obarač usnog ugla - m. podizač gornje usne/m. obarač donje usne - jabučni m. (veliki, mali) - bradni m. - poprečni m. brade - obrazni m. - m. smeha
žvakanje maseterični m. - slepoočni m. - krilasti m. (spoljašnji, unutrašnji)
jezik spoljašnji m. (genioglosni, hioglosni, hondroglosni, stiloglosni) - unutrašnji m. (gornji, donji, poprečni, uspravni)
meko nepce m. podizač mekog nepca - m. zatezač mekog nepca - m. resice - nepčano-jezični m. - nepčano-ždrelni m.
ždrelo konstriktori ždrela (gornji, srednji, donji) - stilofaringealni m. - trubno-ždrelni m.
grkljan m. zatezači glasnih žica (vokalni, krikotiroidni) - m. primicači glasnih žica (spoljašnji krikoaritenoidni, kosi aritenoidni, poprečni aritenoidni, tiroaritenoidni) - zadnji krikoaritenoidni m. - tiroepiglotični m. - ariepiglotični m.