Medont

(Preusmjereno sa stranice Medon)

U grčkoj mitologiji su bile tri ličnosti po imenu Medont, s dugim ô.

  1. Itački glasnik koji je bio ljubazan prema Penelopi kada su svi drugi prosci bili neljubazni. Odisej mu je zbog toga poštedio život, a ubio sve druge prosce.
  2. Polubrat Ajanta Mlađeg i sin Oileja, kralja Lokrisa. U trojanskom ratzu je preuzeo Filoktetove trupe nakon što je Filokteta ujela zmija, a trupe ostavile na Lemnosu jer je rana smrdila. Medonta je ubio Eneja. (Ilijada II, 727; XV, 332)
  3. Medont, sin Kodra, bio je prvi arhont Atene.

Postoji također kentaur po imenu Medont, ubijen u borbi s Lapitima.