Matricid

Matricid predstavlja čin ubijanja vlastite majke.

U historiji se jedan od najpoznatijih slučajeva matricida onaj koji se pripisuje rimskom caru Neronu koji je godine 59. dao ubiti vlastitu majku Agripinu.

V. takođerUredi