Fratricid, bratoubojstvo ili bratoubistvo predstavlja čin ubijanja vlastitog brata. Izraz "fratricid" potiče od latinskih riječi frater ("brat") i cidere ("sjeći", "ubijati"). U širem smislu se pod time može podrazumijevati i ubijanje vlastite sestre; ponekad se tada koristi i specifični izraz sororicid (od latinske riječi soror za "sestru").

Gustav Dore: Kain ubija Abela, ilustracija biblijske priče koja predstavlja najpoznatiji primjer fratricida u kulturi.

Fenomen fratricida je čest u ljudskoj historiji, a jedan od primjera kada je predstavljao dio društvene institucije je običaj otomanskih sultana od Mehmeda II do Ahmeda I da na stupanju na prijestolje ubijaju svu svoju braću i tako eliminiraju eventualne suparnike i prijetnju građanskog rata. Vjeruje se da su takvi događaji u najranijim periodima historije potakli legende o Kainu i Abelu, odnosno Romulu i Remu.

U prenesenom značenju se fratricid koristi za krvavi sukob među pripadnicima jedne te iste porodice, klana, plemena, naroda ili nacije.

Eksterni linkovi

uredi