Decoubistvo, djecoubojstvo ili infanticid je izraz koji u najširem smislu označava čin ubijanja ili namjernog usmrćivanja ljudske djece. Pod time se u pravilu podrazumijeva širi pojam od ubijanja vlastite djece ili potomaka (prolicid), tj. mogu ga počiniti osobe koje nemaju neposredne veze sa djecom.

Pokolj betlehemske dječice, biblijska legenda koja predstavlja jedan od najpoznatijih primjera infanticida u kulturi; ilustracija u srednjovjekovnom rukopisu.

Infanticid je fenomen koji je široko rasprostranjen u životinjskom svijetu, a kod čovjeka je, sudeći prema historijskim izvorima te arheološkim i antropološkim istraživanjima, bio, u većoj ili manjoj mjeri, prisutan od početaka ljudske vrste pa do današnjih dana u gotovo svim ljudskim društvima. Obično se vršio iz ekonomskih i religijskih motiva, odnosno kao dodatni oblik prirodne selekcije - tj. eliminacije djece za koje se držalo da su "nenormalna", "čudovišna" ili u nekom smislu inferiorna normalnoj djeci te da njihovo čuvanje i izdržavanje šteti porodici i široj zajednici.

Kao podvrsta infanticida se navodi neonaticid, odnosno ubijanje novorođenčadi, te feticid ili ubijanje nerođene djece.

Specifičan oblik infanticida je čedomorstvo koje čini majka neposredno nakon porođaja, a koja moderna kaznena zakonodavstva obično reguliraju kao kvalificirano blaži oblik ubistva.

Eksterni linkoviUredi