Mužeubojstvo, mužeubistvo ili mariticid označava čin ubijanja muža od strane njegovog bračnog druga - supruge (žene) u heteroseksualnim, odnosno drugog muža u istospolnim brakovima. Izraz "mariticid" dolazi od latinskih riječi maris ("vjenčan") i cidere ("sjeći", "ubijati"). Ponekad se pod izrazom mariticid u širem smislu podrazumijeva i ubistvo supruge (žene) od strane njenog muža ili supruge; kao uži pojam se u tim slučajevima koristi izraz uksoricid.