Vidi takođe: Kruna (razvrstavanje)

Kruna je tradicionalno simboličko pokrivalo za glavu monarha ili božanstva koje simbolizira vlast, legitimitet, besmrtnost, pravednost, trijumf, uskrsnuće, čast, slavu ili zagrobni život.

Kruna danskog kralja Christiana IV koja se sada čuva u Zamku Rosenborg u Kopenhagenu.

Izraz kruna se često koristi i kao apstraktni koncept vlasti u monarhijama.