Katon

višeznačna odrednica na Vikimediji


Katon (lat. Cato) je rimski cognomen, odnosno treće ime, koje su nosili pripadnici roda Porcii, i koje se može odnositi na sledeće istaknute ličnosti u istoriji staroga Rima:

Od onih koji nisu pripadali rodu Porcija najznačaniji je: