Hidrolaze su enzimi koji katalizuju hidrolizu hemijskih veza. Na primer, jedan enzim može da hidrolizuje sledeću reakciju hidrolaze:

A–B + H2O → A–OH + B–H

NomenklaturaUredi

Sistematička imena hidrolaze se formiraju kao "supstrat hidrolaze." Međutim, zajednička imena su obično u obliku "supstrataza." Na primer, nukleaza je hidrolaze koje razlaže nukleinske kiseline.

KlasifikacijaUredi

Hidrolaze su klasifikovane kao EC 3 u EC klasifikaciji enzima. Hidrolaze mogu dalje biti klasifikovane u nekoliko podklasa, na osnovu veza na kojim deluju:

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi