GTPaze

(Preusmjereno sa GTPaza)

GTPaze su velika familija enzima hidrolaza koji mogu da se vežu i hidrolizuju guanozin trifosfat (GTP). GTP vezivanje i hidroliza se odvijaju u visoko konzerviranom G domenu zajedničkom za sve GTPaze.[1]

FunkcijeUredi

GTPaze imaju važnu ulogu u:

MehanizamUredi

Hidroliza GTP γ fosfata guanozin-difosfat (GDP) i Pi, neorganski fosfat, se odvija SN2 mehanizmom (nukleofilnom supstitucijom) putem pentavalentnog intermedijarnog stanja, i zavisna je od magnezijumovih jona (Mg2+).

Glavni motiviUredi

Kod većine GTPaza, specifičnost za bazu guanin je data motivom za prepoznavanje baze, koji ima konsenzus sekvencu [N/T]KXD.[2]

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  1. Scheffzek K, Ahmadian MR (December 2005). „GTPase activating proteins: structural and functional insights 18 years after discovery”. Cellular and Molecular Life Sciences : CMLS 62 (24): 3014–38. DOI:10.1007/s00018-005-5136-x. PMID 16314935. http://dx.doi.org/10.1007/s00018-005-5136-x. 
  2. Leipe D.D., Wolf Y.I., Koonin E.V., and Aravind, L. (2002). „Classification and evolution of P-loop GTPases and related ATPases”. J Mol Bio 317 (1): 41–72. DOI:10.1006/jmbi.2001.5378. PMID 11916378. 

Spoljašnje vezeUredi