Elektroindustrija

Elektroindustrija (sintagma od elektro + industrija) je grana industrije koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, uređaje i postrojenja u kojima bitnu ulogu ima električna struja.[1]

Elektroindustrija
Zgrada elektroindustrije na berlinskom Alexanderplatzu
Zgrada elektroindustrije na berlinskom Alexanderplatzu
Zgrada elektroindustrije na berlinskom Alexanderplatzu

Karakteristike uredi

Karakterizira ju automatizirani radni proces, masovna proizvodnja po međunarodnim normama, kooperacija većeg broja proizvođača i visoka faza obrade.[1]

Proizvodi elektroindustrije upotrebljavaju se u gotovo svim segmentima javnog i privatnog života. Ona proizvodi; električne strojeve i aparate (elektromotore, generatore, transformatore, opremu za distribuciju i upravljanje električnom energijom, pumpe]] i kompresore, liftove, rashladne i ventilacijske uređaje, električne alate, kućanske aparate, izolacijske žice, kablove, akumulatore, primarne baterije, žarulje, lustere, električnu opremu za motore i vozila. Pored tog i uredske strojeve; kompjutere, radiotelevizijske i komunikacijske aparate i opremu (televizijske i radijske odašiljače i prijemnike, aparate za žičanu telefoniju i telegrafiju, aparate za snimanje i reprodukciju zvuka i slike i prateću opremu sa dijelovima), medicinske i precizne instrumente i satove, instrumente i aparate za mjerenje, kontrolu i ispitivanje, navigaciju i druge namjene, opremu za upravljanje industrijskim procesima.[1]

U odnosu na ulaganja u istraživanje i razvoj, elektroindustrija spada u intenzivne industrijske grane, što rezultira čestim inovacijama. U tom prednjači područja mikroelektronike, informatičke i komunikacijske tehnologije i mjerne tehnike.[1]

Elektronička industrija uredi

Jedna od grana elektroindustrije je elektronička industrija, koja proizvodi elektronske komponente, sklopove, uređaje i postrojenja - proizvode vezane uz obradu informacija (informacijska elektronika) i konverziju parametara električne energije (energetska elektronika). Bitnu ulogu u tim proizvodima imaju elektronske komponente kojima se rad bazira na kretanju slobodnih elektrona i električki nabijenih čestica kroz vakuum, plinove i poluvodiče. Masovna proizvodnja pojedinih vrsta elektronskih komponenata obilježila je razvojne periode elektroničke industrije: elektronske cijevi (1920.-55), poluvodičke diode i tranzistori (1955.-60), integrirani krugovi (1960.-75) i mikroprocesori (od 1975-do danas).[1]

Udjeli pojedinih segmenata proizvoda elektroindustrije na svjetskom tržištu iznose: dijelovi i komponente 16%, energetika i instalacije 16%, kompjuteri i komunikacije 38%, elektronika 13%, mjerna tehnika i automatika 5%, autoelektrika 4%, kućanski aparati 4%, rasvjeta 3% i medicinski uređaji 1%.[1]

Najbrži rast ima proizvodnja kompjuterske i komunikacijske opreme (10%).[1]

Vodeće su države u elektroničkoj industriji Sjedinjene Američke Države, Japan, Južna Koreja, Njemačka i Francuska.[1]

Izvori uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Elektroindustrija (hrvatski). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 18. 12. 2016. 

Vanjske veze uredi