Akumulator je vrsta baterije, elektrohemijskog uređaja, koja je sposobna da vrši dvostruko pretvaranje (konverziju) energije. Moguće je pretvarati električnu energiju u hemijsku, što se smatra punjenjem akumulatora, jer se tada vrši uvećanje potencijalne energije akumulatora. Međutim, moguće je vršiti i pretvaranje hemijske energije u električnu, kao i kod svake baterije, priključenjem električnog potrošača na krajeve akumulatora (polove) kada akumulator proizvodi električnu energiju i predaje je električnom kolu.

Akumulator se sastoji od jedne ili više ćelija koje imaju dve elektrode (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit. Jedna ćelija olovnog akumulatora daje napon od približno 2 V, a serijskim povezivanjem ćelija dobija se akumulatorska baterija nazivnog napona koji odgovara broju ćelija pomnoženim s naponom jedne ćelije. Na primer, za nazivni napon od 12 V potrebno je spojiti 6 ćelija od 2 V serijski.

Najpoznatiji i najčešće prisutni u praksi su olovni i alkalni.

Akumulatori spadaju u sekundarne elektro-hemijske izvore (reverzibilne) električne energije i mogu više puta pretvarati hemijsku u električnu energiju i obrnuto (mogu se puniti i prazniti).

Za razliku od akumulatora baterija spada u takozvane primarne izvore električne energije jer pretvara hemijsku energiju u električnu i ne može se puniti (proces nije reverzibilan).

OpasnostiUredi

  • Pošto se u akumulatorima nalaze hemijska jedinjenja opasna po ljudski organizam i životnu sredinu potrebno je obratiti pažnju pri rukovanju sa njima.
    • Treba voditi računa da naročito mala deca ne dođu u kontakt sa akumulatorima jer je opasno ako hemikalije prsnu u oči ili u organe za disanje i varenje jer može doći do opekotina, gušenja i trovanja.
    • Posle upotrebe (neispravne) akumulatore ne treba bacati na smetlište ili u prirodu već ih treba prikupljati i reciklirati kako se ne bi zagađivala voda i zemljište (životna sredina).

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi

 U Wikimedijinoj ostavi nalazi se članak na temu: Electric batteries
 Potražite izraz Akumulator u W(j)ečniku, slobodnom rječniku.