Dodekaedar je jedan od pet pravilnih poliedara. Omeđen je sa dvanest međusobno jednakih površi koje imaju oblik jednakostraničnih petouglova i raspoređene su tako da telo ima trideset ivica i dvadeset temena.

Dodekaedar

Formule

uredi
Površina  
Zapremina  
Poluprečnik upisane
sfere
 
Poluprečnik opisane
sfere