Demagogija je metoda kojom se služi demagog; podrazumijeva obmanjivanje lažnim izjavama i obećanjima kako bi poticala strahove publike, izazivala mržnju, pohlepu i paranoju.

José Clemente Orozco: Demagog (1946.)

Demagog je povijesno gledano u staroj Grčkoj bio pučki govornik koji je nastupao kao predstavnik naroda. Danas se odnosi na osobu, uglavnom političara, koja lažnim obečanjima, spektakularnim optužbama i sijanjem iluzija stječe povjerenje širokih masa i upravlja njihovim ponašanjem. Prilog demagoški se odnosi na nešto što je lažno, obmanjivački. Stari Grci su je koristili u strogoj suprotnosti sa pojmom psihagogije, koja je označavala vođenje duše.

Metode uredi

Metode koje ne uključuju narušavanje logike

Metode koje uključuju narušavanje logike

Argumenti nepovezani s diskusijom

Ideolozi fašizma i nacionalsocijalizma nazivali su svoje demagoške metode političkom propagandom, a predstavnici socijalističkih i komunističkih ideologija nazivali su svoje djelovanje agitacijom.

U obliku govora mržnje, ona se smatra u večini država kaznenim djelom.

Povezano uredi