Nacionalsocijalistička njemačka radnička partija

Ne treba izjednačavati sa Njemačka radnička partija.

Nacionalsocijalistička njemačka radnička partija (njemački Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), poznatija po skraćenici Nacistička stranka je bila ekstremno desna fašistički orijentisana politička stranka osnovana u Njemačkoj 1919. godine.

NSDAP Gaue 1926, 1928, 1933 i 1937

Nakon što se pod vođstvom Adolfa Hitlera 1920-ih nametnula kao najjača među desno orijentisanim strankama u Njemačkoj, za vrijeme velike ekonomske krize i političke nestabilnosti Weimarske republike je stekla veliku podršku na izborima.

Od godine 1933. se nalazila na vlasti, a ubrzo nakon toga je od Njemačke napravila totalitarnu jednopartijsku državu koja je sprovodila militaristički i rasistički politički program, prvenstveno usmjeren protiv Jevreja, a nešto kasnije i protiv Slovena i drugih rasa.

Provođenje tog programa se smatra jednim od razloga za izbijanje drugog svjetskog rata u kome je Njemačka poražena i okupirana, a NSDAP od 1945. zabranjena i praktički prestala s djelovanjem.