Agitacija (lat. agitare - poticati) je naziv za usmeno i pismeno propagiranje, tj. aktivno podržavanje neke ideologije ili pokreta. Isto tako obuhvaća održavanje posebnih aktivnosti kao i demonstracija.

V. također Uredi