Otvori glavni meni
Zastava koju Bolívar i njegove trupe koristili za trajanje "rata do smrti".

Dekret o ratu do smrti (španjolski: Decreto de Guerra a Muerte) bio je dekret što ga je 15. lipnja 1813. godine u Trujillu objavio latinoamerički revolucionar Simón Bolívar, a koji se odnosio na pravila borbe u Venezuelanskom ratu za nezavisnost. Ukratko, dekret je dopuštao ubojstva i druge zločine prema civilima rođenim u Španjolskoj (i na Kanarima), osim onih koji su aktivno pomagali u borbi za nezavisnost, te je naširoko oslobađao odgovornosti sve Latinoamerikance koji bi počinili navedene zločine. Termin "rat do smrti" (španjolski: guerra a muerte) služio je kao eufemizam za te zločine.

Kako stoji u samom tekstu dekreta, on je bio reakcija na zločine i masakre što ih je španjolska uprava naređivala nakon pada Prve Venezuelanske Republike, a kroz koje su španjolski vojnici navodno pobili tisuće Venezuelanaca i masovno oduzimali njihovu imovinu. Osim što je davao oprost redovnim borcima za nezavisnost, dekret je obuhvaćao i one pripadnike venezuelanske elite koji su ranije surađivali s upravom Dominga de Monteverdea, a koji su se sada priklonili patriotima; potonji je bio politički potez s ciljem osiguravanja podrške venezuelanske elite borbi za nezavisnost. Dekret je bio prvi dokument koji je venezuelanski sukob postepeno pretvarao iz kolonijalne pobune (ili, u najboljem slučaju, građanskog rata) u punopravni rat između dvaju država, Venezuele i Španjolske.

"Rat do smrti", ili "rat do istrebljenja", masovno je prakticiran od strane obaju zaraćenih strana, što je rezultirali brojnim brutalnostima i ratnim zločinima, poput pogubljenja španjolskih zatvorenika u Caracasu i La Guairi u veljači 1814. godine (po osobnoj naredbi Simóna Bolívara, nekoliko mjeseci prije pada Druge Republike) ili ubojstava velikog broja uglednih građana u Novoj Granadi tokom 1815., 1816. i 1817. godine (po naredbi španjolskog kapetana Pabla Morilla).

Dekret je ostao na snazi kao važeći dokument o pravilu borbe sve do 26. studenog 1820. godine, kada su Pablo Morillo i Simón Bolívar u Trujillu potpisali sporazum kojim je Venezuelanski rat za nezavisnost postao konvencionalni rat, koji se vodi po važećem ratnom pravu.