Demokratska Federativna Jugoslavija

(Preusmjereno sa stranice DFJ)

Demokratska Federativna Jugoslavija (skraćeno DF Jugoslavija ili DFJ) je država koja je istovremeno predstavljala poslednji period Kraljevine Jugoslavije i prvi period socijalističke Jugoslavije (kasnije poznate kao Federativna Narodna Republika Jugoslavija i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija).

DF Jugoslavija 1945. godine: teritorije pod kontrolom ali još neutvrđene Pariškim mirovnim ugovorom u svetlo zelenoj boji

Odlukama Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. godine, postavljeni su principi za osnivanje federativne države jugoslovenskih naroda posle Drugog svetskog rata, pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije. Predviđeno je da Jugoslavija bude federacija 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ova država bi pravno zamenila Kraljevinu Jugoslaviju, uz neka teritorijalna proširenja (Istra, Primorska).

Demokratska Federativna Jugoslavija je zvanično proglašena 10. avgusta 1945. godine na Trećem zasedanju AVNOJ-a u Beogradu. Posle izbora za ustavotvornu skupštinu novembra iste godine, država je 29. novembra preimenovana u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju.

Vidi još

uredi