Cirus (lat. cirrus — pramen) je vrsta visokih oblaka. Nazivaju se još i perjasto-pramenasti oblaci. Nastaju smrazavanjem vodene pare i njihovim prelaskom u ledene kristale. Sastoje se od krupnih kristala leda. Cirusi imaju nežnu vlaknastu strukturu, bele su boje i svilastog sjaja, ne prave senku na Zemlji. Različitih su oblika — usamljeni pramenovi, perjasta vlakna, pramičci i sl. Razvijaju se na visinama od 8.000—9.000 metara.

Cirus
Latinski naziv Cirrus
Naziv na srpskom cirus
Skraćenica Ci
Tip visoki oblak
Padavine? nikad

Podela uredi

Cirusi se mogu podeliti na nekoliko vrsta i podvrsta:

 • Cirrus fibratus — perjasto-pramenast vretenast
 • Cirrus uncinus — perjasto-pramenast kukast
 • Cirrus spissatus — perjasto-pramenast zbijen
 • Cirrus castellanus — perjasto-pramenast tornjevit
 • Cirrus floccus — perjasto-pramenast pahuljast
 • Cirrus intortus — perjasto-pramenast zapetljan
 • Cirrus radiatus — perjasto-pramenast zrakast
 • Cirrus vertebratus — perjasto-pramenast oblika riblje kosti
 • Cirrus duplicatus — perjasto-pramenast dvoslojan

Vidi još uredi

Literatura uredi

 • Dukić, Dušan (2006): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd
 • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd