Cirostratus

Cirostratus (lat. cirrus — pramen i stratus — sloj) je vrsta visokog oblaka. Nazivaju se još i perjasto-slojeviti. Nastaju smrzavanjem vodene pare i prelaskom u kristale. Sastoje se od tankog beličastog vela ledenih kristala, kroz koje se prelamaju svetlosni zraci. Oko ovih oblaka je česta pojava formiranja haloa. Javljaju se u raznim oblicima — vlakna, igličasti ili stubičasti kristali i sl. Razvijaju se na visini od 8.000—9.000 metara. Najavljuju skoro pogoršanje vremena.

Cirrostratus02.jpg
Cirostratus
Latinski naziv Cirrostratus
Naziv na srpskom Cirostratus
Skraćenica Cs
Tip visoki oblak
Padavine? ne, najavljuje kišu

PodelaUredi

Cirostratusi se mogu podeliti na nekoliko vrsta i podvrsta:

  • Cirrostratus fibratus — perjasto-slojevit vretenast
  • Cirrostratus nebulosus — perjasto-slojevit izmagličast
  • Cirrostratus duplicatus — perjasto-slojevit dvoslojan
  • Cirrostratus undulatus — perjasto-slojevit talasast

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Dukić, Dušan (2006): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd
  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd