Cibale (lat. Cibalae) je rimsko naselje koje se nalazilo na jugu današnje Panonske nizije, na lijevoj obali rijeke Bosut, na teritoriji današnjih Vinkovaca. Tokom 8. vijeka pne. na ovom području je živjelo ilirsko plijene Breuci, a u 3. vijeku pne. keltsko pleme Skordisci. Područje osvajaju Rimljani Tiberijevom pobjedom u 1. vijeku. Grad propada tokom najezde Gota.

Rimsko naselje, površine 60 hektara, vjerovatno je bilo opasano zemljanim nasipom isperd kojeg je bio kanal. U vrijeme cara Hadrijana Kibale dobija status municipijuma (lat. Municipium Aurelia Cibalae). Naselje jača tokom Septimija Severa (193.211.), a status kolonije (lat. Colonia Aurelia Cibalae) dobija tokom vladavine Karakale.

Antički lokalitet se nalazi ispod savremenog grada što otežava arheološka iskopavanja. Pronađeni su samo ostaci termi i pokretni nalazi, poput keramike (otkrivena je i luksuzna tjera sigilata), stakla, novca i natpisa.

Cibale je rodni grad dvojice careva, Valentinijana i Valensa.

Literatura

uredi

Vidi još

uredi