Bitka kod Cibala

Bitka kod Cibala se odigrala godine 314. (ili 316. s obzirom da o točnom datiranju ne postoji konsenzus među historičarima),[3] kod Cibala (današnji Vinkovci) između rimskih trupa pod carem Konstantinom na jednoj, i rimskih trupa pod njegovim suparnikom Licinijem na drugoj strani. Predstavljala je dio sukoba nekadašnjih saveznika i suvladara (tetrarha) poznatog kao cibalski rat (Bellum Cibalense). Antički izvori bitku opisuju kao dugu, iscrpljujuću i neizvjesnu; odlučena je Konstantinovim konjičkim jurišom nakon koga je Licinije prisiljen na povlačenje prema Sirmiumu i dalje prema Trakiji gdje je nešto kasnije došlo do bitke na Mardiji.

Bitka kod Cibala
Segment ratova Konstantina I

Konstantin na brončanom kipu, Kapitolski muzeji u Rimu
Datum 8. oktobar 314.
Lokacija Colonia Aurelia Cibalae (današnji Vinkovci)
Ishod Konstantinova pobjeda
Sukobljene strane
Rimske trupe Konstantina I Rimske trupe Licinija
Komandanti i vođe
Konstantin Licinije
Snage
20.000[1] 35.000[1]
Žrtve i gubici
nepoznati 20.000[2]

Izvori uredi

  1. 1,0 1,1 Lieu and Montserrat, p. 45.
  2. Odahl, p.164
  3. Za argumente koji navode godinu 316. v. A.S. Christensen, L. Baerentzen, Lactantius the Historian, Museum Tusculanum Press, 1980, p.23, W. Treadgold, A history of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 34, D.S. Potter, p. 378 i C. Odahl, p. 164. Za argumente koji navode godinu 314. v. Ramsay MacMullen, Constantine, Routledge, 1987, p. 67 i A. H. M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe, The English University Press, 1948, p. 127

Izvori uredi

  • Grant, Michael (1993), The Emperor Constantine, London. ISBN 0-7538-0528-6
  • Lieu, S.N.C and Montserrat, D. (Ed.s) (1996), From Constantine to Julian, London. ISBN 0-415-09336-8
  • Odahl, C.M., (2004) Constantine and the Christian Empire, Routledge 2004. ISBN 0-415-17485-6
  • Potter, David S. The Roman Empire at Bay AD 180–395, Routledge, 2004. ISBN 0-415-10058-5