Han Andi (漢安帝)
Porodično ime: Liu (劉; liú)
Oosbno ime: Hu (祜, hù)
Hramsko ime: Gongzong (恭宗, gōng zōng)
Posthumno ime:
(dugo)
Xiaoan (孝安, xiào ān)
doslovno: "sinovski i miran"
Posthumno ime:
(kratzko)
An (安, ān)
"miran"

Car Ān od Hàna, kion. 漢安帝, py. hàn ān dì, wg. Han An-ti, (94-125) je bio kineski car iz dinastije Hàn, šesti vladar Istočne dinastije Han, koji je formalno vladao od 106. do 125. Bio je unuk cara Zhanga.

Nakon što je njen malodobni posinak car Shang stupio na prijestolje 106, carica majka Deng je 12-godišnjeg princa Hua zadržala u carskoj prijestolnici Luoyang kao svojevrsno "osiguranje" u slučaju Shangove iznenadne smrti. Kada je u auguistu ili septembru iste godine Shang uistinu umro, mladi princ je preuzeo prijestolje pod imenom car An. Međutim, carica majka je kao regentica preuzela svu vlast i zadržala je do svoje smrti 121.

Kada je An u dobi 27 godina preuzeo vlast, ispostavilo da je za nju potpuno nesposoban. Nije pokazivao nikakvog interesa za državne poslove, koje je prepustio korumpiranim dvorskim eunusima i klanu okupljenom oko svoje supruge Yan Ji, dok se sam odao piću i ženama. Samo četiri godine kasnije je umro prilikom putovanja u grad Nayang. Kineski historičari ga tradicionalno smatraju prvim carem koji je otvoreno podsticao nemoral, te prvim od slabih vladara koji su doveli do propasti dinastije.

Osobne informacije

uredi
Car An od Hana
Rođen/a: 94 Umro/la: 125
Kraljevske titule
Prethodi:
Car Shang od Hana
Car Kine
106 – 125
Carica majka Deng (106 – 121)
Slijedi:
Markiz od Beixianga