Car Shun od Hana

Han Shundi (漢順帝)
Porodično ime: Liu (劉; liú)
Osobno ime: Bao (保, bǎo)
Hramsko ime: Jingzong (敬宗, jìng zōng)
Posthumno ime:
(full)
Xiaoshun (孝順, xiào shùn)
literary meaning: "sinovski i smireni"
Posthumno ime:
(short)
Shun (順, shùn)
"serene"

Car Shun od Hana, trad. kin. 漢順帝;, poj. kimn. 漢顺帝, py. hàn shùn dì, wg. Han Shun-ti, (115-144) bio je kineski car iz dinastije Han i sedmi vladar u periodu Istočnog Hana, koji je vladao od 125. do 144.

Shun je bio sin cara Ana, ali ga je nakon očeve smrti carica majka Yan natjerala da se odrekne prijestolja u korist markiza od Beixianga. Nekoliko mjeseci kasnije, grupa dvorskih eunuha na čelu sa Sun Chengom je izvršila dvorski prevrat i svrgnula markiza, postavivši Shuna za cara. Iako je narod imao velika očekivanja od novog cara, koji nije dijelio njegovu nasilnu narav, pokazalo se da Shun, iako miran i dobronamjeran, ne posjeduje neke vladarske sposobnosti, te je državom stvarno upravljao klan na čelu s njegovim tastom Lian Shangom, te Lian Shangovim sinom Liang Jijem, a čime se nastavilo postepeno propadanje dinastije.

Izvori uredi

Car Shun od Hana
Rođen/a: 115 Umro/la: 144
Kraljevske titule
Prethodi:
Markiz od Beixianga
Car Kine
125 – 144
Slijedi:
Car Chong od Hana