Carica Yan Ji

Carica Yan Ji (閻姬) (? -126), formalno Carica Ansi (安思皇后, doslovno "mirna i dubokomisleća carica"), bila je kineska carica iz dinastije Han. Suprug joj je bio car An. Poznata je po spletkalrenju i nepotizmu, bilo kao careva supruga, odnosno za vrijeme kratkotrajne vladavine kao carica majka. Međutim, njen pokušaj da cementira vlast postavljajući braću na važne položaje je propao zbog dvorskog puča u kome su masakrirani članovi njenog klana.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Carica Deng Sui
Carica Istočne dinastije Han
108–125
Slijedi:
Carica Liang Na