Baktericid

Baktericid ili bakteriocid je supstanca koja ubija bakterije. Baktericidi su dizinfektanti, antiseptici, ili antibiotici.[1]

Baktericidni dizinfektantiUredi

Najviše korišteni dizinfektanti sadrže

Baktericidni antisepticiUredi

Neki od gore navedinih dezinfektanata se mogu koristiti kao antiseptici (i.e., germicidni agensi koji se mogu primeniti na ljudskom ili životinjskom telu, koži, ranama), pod odgovarajućim uslovima (koncentracija, pH, temperatura i toksičnost). Važniji antiseptici su:

Drugi dezinfektanti generalno nisu primenljivi kao bezbedni antiseptici.

Baktericidni antibioticiUredi

Baktericidni antibiotici ubijaju bacterije, dok bakteriostatički antibiotici usporavanju njihov rast ili reprodukciju.

Antibiotici koji inhibiraju sintezu ćelijskog zida: beta-laktamski antibiotici (penicilinski derivati (penami), cefalosporini (cefemi), monobaktami, i karbapenemi) i vankomicin.

Baktericidi su i daptomicin, fluorohinoloni, metronidazol, nitrofurantoin, kotrimoksazol, telitromicin.

Smatra da aminoglikozidnbi antibiotici imaju baktericidni karakter, mada oni mogu da budu bakteriostatički za pojedine organizme.

ReferenceUredi

  1. Klaus Grünewald: Theorie der medizinischen Fußbehandlung 1: Ein Fachbuch für Podologie. 3. Auflage. Verlag Neuer Merkur GmbH, 2006, ISBN 3-929360-60-8, S. 232 (Digitalitat)

Vidi jošUredi