Za ostale upotrebe, v. Avatar (razvrstavanje).

Avatar (sanskrit: अवतार avatāra silazak, u značenju silazak sa neba) označava inkarnaciju božanstva na zemlji u hinduizmu. Bog dolazi da usliši neku potrebu čovečanstva. U tom smislu, Zaratustra, Buda, Isus i Muhamed smatraju se avatarima. Indusi se mole živim ili mrtvim avatarima.

Višnuovi avatari

U delu bagavad gita bog Krišna kaže: „Za spas dobroga, za uništenje zla i zbog očuvanja večnog zakona, povremeno ću se pojavljivati u inkarnacijama“ (IV, 8).

Lekcije kojima ih uče avatari, čovečanstvo postepeno pretvara u praksu, proširujući razumevanje smisla života i doprinoseći duhovnoj evoluciji.

Koncept avatara se razvio kasno u hinduističkoj mitologiji, ali se pojavljuje još u spisima upanišade kao princip koji se stalno iznova objavljuje svetu.

Bog Krišna se smatra jedinim potpunim avatarom boga Višnu. Ostali avatari su delimične manifestacije božanskih principa. Osnovna funkcija avatara je uvek ista; to je ponovno uspostavljanje darme, ili večnog zakona (poretka, doktrine). Avatar to čini u skladu sa duhom epohe u kojoj se pojavljuje. U ovom poslu im nekada pomažu čudesne sile u liku pomoćnika (vibhûti).

Vidite još

uredi

Literatura

uredi

Vanjske veze

uredi