Afrikaneri (afrikaans, nizozemski i engleski: Afrikaners) je naziv za etničku grupu koja živi u Južnoj Africi te koju sačinjavaju potomci nizozemskih naseljenika te prognanih francuskih hugenota.

Afrikaneri se ispočetka nisu profilirali kao posebna etnička grupa, ali su nakon britanskog osvajanja Cape kolonije krajem 18. vijeka počele do izražaja dolaziti ne samo jezičke nego i kulturne i političke razlike između Afrikanera i Angloafrikanaca. Afrikaneri su dotada već razvili poseban kreolski jezik zvan afrikaans, kao i naziv Buri koji se danas ponekad koristi kao sinonim za Afrikanere.

Razlike između Bura i Angloafrikanaca su s vremenom postale takve da je oko 12000 Bura, tzv. Voortrekkera, krenulo na veliki pohod preko istočnih granica Cape kolonije kako bi živjelo po vlastitom nahođenju. Nakon što su pobijedili Zulue i druga afrička plemena stvorili su burske republike - Transvaal, Oranje i Natal. Ti su krajevi došli pod britansku vlast nakon burskog rata, prilikom koga je oko 15 % Bura stradalo u koncentracionim logorima.

Ta su traumatska iskustva dovela do daljeg jačanja afrikanerske nacionalne svijesti, kojoj je znatni poticaj dao i kalvinizam, te činjenica da su mnogi Afrikaneri raspolagali zlatom i drugim prirodnim resursima Južne Afrike. Uz afrikanerski nacionalizam je ruku-pod ruku išao i protestanstki fundamentalizam te rasizam. Koristeći bolju organiziranost, godine 1948. afrikanerski nacionalisti su pobijedili na izborima i ustanovili režim apartheida. On je trajao do godine 1994. kada su Afrikaneri svedeni na političku manjinu.

Danas postoje mnogi koji izraz "Afrikaner" smatraju "politički nekorektnim" i podsjetnikom na prevladanu mračnu prošlosti. Neki Afrikaneri, pak, među afrikanerski etnički korpus nastoje uklopiti Južnoafričke Mulate s kojima dijele jezik, kulturu.

Vanjske veze uredi