ATC kod N03 Antiepileptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N03 je deo anatomske grupe N Nervni sistem.[1]

ATC kodovi
N Nervni sistem
N01 Anestetici
N02 Analgetici
N03 Antiepileptici
N04 Antiparkinsonski lekovi
N05 Psiholeptici
N06 Psihoanaleptici
N07 Drugi lekovi za nervni sistem
ATCvet samo
QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QN03...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

N03A Antiepileptici uredi

N03AA Barbiturati i derivati uredi

N03AA01 Metilfenobarbital
N03AA02 Fenobarbital
N03AA03 Primidon
N03AA04 Barbeksaklon
N03AA30 Metarbital

N03AB Hidantoinski derivati uredi

N03AB01 Etotoin
N03AB02 Fenitoin
N03AB03 Amino(difenilhidantoin) valerinska kiselina
N03AB04 Mefenitoin
N03AB05 Fosfenitoin
N03AB52 Fenitoin, kombinacije
N03AB54 Mefenitoin, kombinacije

N03AC Oksazolidinski derivati uredi

N03AC01 Parametadion
N03AC02 Trimetadion
N03AC03 Etadion

N03AD Sukcinimidni derivati uredi

N03AD01 Etosuksimid
N03AD02 Fensuksimid
N03AD03 Mesuksimid
N03AD51 Etosuksimid, kombinacije

N03AE Benzodiazepinski derivati uredi

N03AE01 Klonazepam

N03AF Karboksamidni derivati uredi

N03AF01 Karbamazepin
N03AF02 Okskarbazepin
N03AF03 Rufinamid
N03AF04 Eslikarbazepin

N03AG Masno kiselinski derivati uredi

N03AG01 Valproinska kiselina
N03AG02 Valpromid
N03AG03 Aminobutirna kiselina
N03AG04 Vigabatrin
N03AG05 Progabid
N03AG06 Tiagabin

N03AX Drugi antiepileptici uredi

N03AX03 Sultiam
N03AX07 Fenacemid
N03AX09 Lamotrigin
N03AX10 Felbamat
N03AX11 Topiramat
N03AX12 Gabapentin
N03AX13 Feneturid
N03AX14 Levetiracetam
N03AX15 Zonisamid
N03AX16 Pregabalin
N03AX17 Stiripentol
N03AX18 Lakosamid
N03AX19 Karisbamat
N03AX21 Retigabin
N03AX22 Perampanel
N03AX30 Beklamid
QN03AX90 Imepitoin

Reference uredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.