ATC kod N06 Psihoanaleptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N06 je deo anatomske grupe N Nervni sistem.[1]

ATC kodovi
N Nervni sistem
N01 Anestetici
N02 Analgetici
N03 Antiepileptici
N04 Antiparkinsonski lekovi
N05 Psiholeptici
N06 Psihoanaleptici
N07 Drugi lekovi za nervni sistem
ATCvet samo
QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QN06...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

N06A Antidepresivi uredi

N06AA Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina uredi

4

N06AB Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina uredi

4

N06AF Neselektivni inhibitori monoaminske oksidaze uredi

4

N06AG Inhibitor monoaminske oksidaze A uredi

N06AG02 Moklobemid
N06AG03 Toloksaton

N06AX Drugi antidepresanti uredi

4

N06B Psihostimulansi, agensi koji se koriste za ADHD i nootropici uredi

N06BA Centralno delujući acting simpatomimetici uredi

4

N06BC Derivati ksantina uredi

N06BC01 Kafein
N06BC02 Propentofilin

N06BX Drugi psihostimulansi i nootropici uredi

4

N06C Kombinacije psiholeptika i psihoanaleptika uredi

N06CA Antidepresivi u kombinaciji sa psiholepticima uredi

N06CA01 Amitriptilin i psiholeptici
N06CA02 Melitracen i psiholeptici

N06CB Psihostimulansi u kombinaciji sa psiholepticima uredi

N06D Lekovi protiv dimencije uredi

N06DA Antiholinesteraze uredi

4

N06DX Drugi lekovi protiv demencije uredi

N06DX01 Memantin
N06DX02 Ginkgo folium

Reference uredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.